Start

GELOOF IN BEELD

CATECHESE EN ICONOGRAFIE
Inleiding

Religieuze kunst en christelijke iconografie in cultuurhistorisch perspectief

Zie onderaan in opmerkingen


 


Afbeeldingen

 De bronnen van het geloof

De triomf van koningin Theologie (anonieme houtsnede)

 Geloofsbelijdenis

De drieëne God

Heilige Drievuldigheid door de Meester van Flémalle

Heilige Drievuldigheid door Bart Maes

Adam en Eva door Hans Baldung Grien

 De verlossing

De geboorte van Jezus door Jacques Daret

De aanbidding door de herders door Hugo van der Goes

De kruisdood van Jezus door Rogier van der Weyden

De muizenval op de Merodetriptiek van de Meester van Flémalle

Zie voor andere symbolische uitbeeldingen van de verlossing hieronder bij 'sacramenten': 'het ontstaan van de Kerk uit de zijdewond van Christus' en 'de Mystieke Wijnpers'.

De kruisdood als bescherming van de mensheid door Frans Floris

De Verrijzenis door Piero della Francesca

Intercessie van Jezus en Maria bij de Vader door Abraham Bloemaert

 Sacramenten

De zeven sacramenten door Rogier van der Weyden

Het ontstaan van de Kerk (door de sacramenten) uit de zijdewond van Christus
Zie hierover de miniaturenreeks die besproken wordt in het artikel over de huwelijksliturgie van prins Filip en prinses Mathilde, dat op deze website te vinden i
s.

De Mystieke Wijnpers uit de O.-L.-Vrouwkerk van Aarschot 

 Geloof en ethiek

Wet en evangelie door het atelier van Lukas Cranach

De rechtvaardiging van de zondaar 
Zie hierover het schilderij van Lukas Cranach 'Christus en de overspelige vrouw' dat besproken wordt in de homilie van een themadienst.

De zeven hoofdzonden uit een 15de-eeuws exempelboek

 De uitersten

Het Laatste Oordeel door Hans Memling

Het Laatste Oordeel door Jeroen Bosch