TỘC ƯỚC

Tộc ước họ Phạm Văn thống nhất thực hiện các quy định:

 1. Tất cả con, cháu các thế hệ đều thờ chung ông bà thủy tổ Phạm Văn. Thống nhất lấy ngày 9 tháng 5 âm lịch là ngày giỗ Tổ.

 

2. Thống nhất lấy chi ngành trưởng là nơi tập trung để xây dựng dòng họ phát triển lâu dài. Tôn vinh các ngôi mộ tổ: Ông Thượng tổ Phạm Văn Hồng, bà Đại tổ Phạm Văn Bút tại núi Bạch Bát (di chỉ Mán Bạc), ông bà Trung tổ Phạm Văn Trì để tập hợp huyết thống dòng họ. Bàn thờ tổ tiên, các ngôi mộ tổ và bộ gia phả là di sản thiêng liêng của dòng họ. Khi sửa sang, tu bổ phải được bàn bạc thống nhất trong họ.

 

3. Trách nhiệm và quyền lợi của con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại đối với dòng họ được ghi nhận như nhau. Trưởng họ là người điều hành các việc chung của họ.

 

4. Hàng năm đến ngày thanh minh, con cháu phải sắp xếp công việc để về quê đi thanh minh, đồng thời cúng tế, giỗ chung cho các bà cô, ông mãnh, những người vô tự. Trường hợp ở xa không về được, đại diện các gia đình gửi lễ để trưởng họ thắp hương tại nhà thờ họ. Mức gửi lễ tùy vào khả năng và lòng thành kính của con cháu với tổ tiên, họ tộc.

 

5. Hàng năm, trong gia đình có người mới sinh, có người đi lấy vợ, lấy chồng hoặc có người mất, người đại diện cho gia đình phải ghi đầy đủ thông tin gửi cho trưởng họ vào ngày giỗ tổ để khấn lễ trình báo tổ tiên, đồng thời ghi vào gia phả.

 

6. Những người học hành đỗ đạt, có bằng cấp từ đại học trở lên; những người được nhận giải thưởng, Huân, Huy chương các loại từ cấp quốc gia trở lên phải báo cáo tóm tắt công trạng vào dịp ngày giỗ Tổ để trưởng họ làm lễ báo công trình báo tổ tiên, thông báo trong họ và ghi vào gia phả.

 

7. Thống nhất lập qũy của dòng họ để chi vào việc cúng lễ, sửa sang nơi thờ tự; mua sắm đồ thờ, bảo tồn các di sản và làm qũy khuyến học. Đối tượng góp qũy bổ theo đinh, góp vào dịp thanh minh hoặc ngày giỗ Tổ. Mức góp qũy và chi tiêu theo thông báo hàng năm của họ, trong đó có chi cho khuyến học.

 

8. Mọi đóng góp lễ vật, kinh phí của các gia đình, con cháu cho qũy của họ đều được ghi nhận vào sổ vàng của dòng họ. Hàng năm vào ngày giỗ Tổ, trưởng họ thông báo thu, chi của qũy cho thân tộc trong họ biết.

 

9. Dòng họ cam kết thực hiện các quy định của họ phù hợp với pháp luật của nhà nước và với thuần phong, đạo đức của dân tộc Việt Nam./.