HƯƠNG HOẢ


 

Các gia sản về đất đai, vườn tược trước đây của dòng họ đã hiến hết cho nhà nước sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hiện nay dòng họ không còn hương hoả để tạo kinh phí chi tiêu vào công việc chung của Họ. Dòng họ thống nhất lập qũy thờ cúng tổ tiên. Qũy do con cháu các thế hệ đóng góp, Trưởng họ quản lý, mức đóng góp tùy vào lòng hảo tâm, thành kính của con cháu đối với tổ tiên.