Các dòng tu tại Việt Nam

đăng 01:32, 8 thg 5, 2011 bởi Giáo xứ Mạc Ty Nho   [ đã cập nhật 01:34, 8 thg 5, 2011 ]
+ Dòng tu Nam:
   - Dòng Tên Việt Nam (Tỉnh dòng Phanxicô Xaviê): http://www.dongten.net/
   - Dòng Chúa Cứu Thế: http://dcctvn.net/ hoặc: http://www.chuacuuthe.com 
   - Tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam: http://www.ofmvn.org/
   - Tỉnh dòng Don Bosco: http://www.donboscoviet.org/
   - Tỉnh dòng Ngôi Lời - Giuse Việt Nam: http://www.svdvie.110mb.com/
   - Tỉnh dòng LASAN Việt Nam: http://www.lsvn.info/
   - Dòng Thánh Thể (Tỉnh dòng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam): http://dongthanhthe.org/
   - Hội Linh mục Xuân Bích (Sulpice) - Đại Chủng Viện Huế:      http://xuanbichvietnam.wordpress.com/about/                                   
   - Dòng Thánh Giá: http://www.dongthanhgia.org/
   - Dòng Đức Mẹ Đồng Công Việt Nam: http://www.tinmung.net/
   - Dòng Kitô Vua - Giáo phận Vĩnh Long:   http://www.kytovua.com/ hoặc http://www.kytovua.conggiao.net 
   - Dòng Thánh Tâm - Huế: http://dongthanhtam.net/home/index.php
   - Dòng Thừa Sai Đức Tin: http://www.mfvietnam.org/
   - Dòng Thừa Sai Bác Ái - Giáo phận Vinh: http://www.bac-ai-vinh.net/
  
   - Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa KiTô: http://www.mcchrist.org/  

+ Dòng tu Nữ:
   - Dòng Đa Minh Việt Nam: http://daminhvn.net/
   - Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - Dòng Nữ Salêdiêng-Don Bosco: http://fmavtn.org/
   - Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: http://www.dktnt.conggiaovn.net/
Comments