GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN


 

 

Thư mời tham quan diễn đàn http://donghuongsoft.com

Chương trình học tin học căn bản qua mạng Internet.
Tin học căn bản, Chứng chỉ A - B, Tin học quản lý Access.
Chương trình phổ cập tin học trực tuyến và chương trình hỗ trợ điện toán văn phòng cho cán bộ công chức thành phố.
- Điện thoại: 0958 600 626
- Email: tqminh@ctu.edu.vn
- Google Talk: trinhquangminh@gmail.com
- Yahoo messenger: tqminh_csp
- Skype: tqminh_csp
- Website: http://donghuongsoft.com

donghuongsoft.com

 

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT Please, download...

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/MSWord.pdf

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GTTinhoccanban-PhanI.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GTTinhoccanban-PhanIIGood.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GTTinhoccanban-PhanIII.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GTPhocap26-6.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GTPhoCapTH.pdf

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GTTHCB-PhanI.pdf

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GTTHCB-PhanII.pdf

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GTTHCB-PhanIII.pdf

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH Please, download...

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi1.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhHUONGDANTHUCHANHBuoi2.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi3.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi4.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi5.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi6.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi7.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi8-Excel.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi9-Excel.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi10-Excel.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi11-Excel.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi12-Excel.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi13-PowerPoi.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi14.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhTINHOCCANBANBuoi15-Excel.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GiaotrinhbosungTINHOCCANBAN.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/KeyBoard.doc

ĐÁP ÁN THỰC HÀNH Please, download...

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/BUOI8.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/BUOI9.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/BUOI10.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/BUOI11.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/BUOI12.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/BUOI12_new.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/BUOI15.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/mSPOWERPOINT.ppt

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/TKHTHCB.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Bangchamcong.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Bai13-mSPOWERPOINT.ppt

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/de1.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/de1.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/De2.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/De2.xls

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GoogleOfficeOnline-01.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GoogleOfficeOnline-02.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/GoogleOfficeOnline-03.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/untitled1.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/untitled2.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/untitled3.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/untitled4.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/untitled5.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/untitled6.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/untitled7.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/untitled8.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/untitled9.JPG

POWERPOINT Cuộc thi Rung Chuông Vàng

VÀ PHẦN NÂNG CAO TIN HỌC QUẢN LÝ - ACCESS,

Và phần mềm demo: http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/QUANLYSINHVIEN.mdb

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Access2002.CHM

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Access2000.pdf

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/AccessDesigning.pdf

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Giaotrinhmicrosoftaccess1.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/TimhieuchuongtrinhNorthwind.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/DeThiAccessTHQL1NGANHANG.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/DeThiAccessTHQL1NGANHANG.pdf

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/NGANHANG.mdb

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/DethimautinhocungdungKT483.pdf

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/FORM-QuanLy_SinhVien.mdb

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/CongthuctinhACCESSquanlysinhvien.doc

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/gtAccessVNI.pdf

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Giaotrinhmicrosoftaccess2Unicode.doc

TẠO EMAIL TRỰC TUYẾN:

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/EmailYahooMessenger-01.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/EmailYahooMessenger-02.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/EmailYahooMessenger-03.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/EmailYahooMessenger-04.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/EmailYahooMessenger-05.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/EmailYahooMessenger-06.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/EmailYahooMessenger-07.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/EmailYahooMessenger-08.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/EmailYahooMessenger-09.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Gmail-01.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Gmail-02.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Gmail-03.JPG

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com/Gmail-04.JPG

 

Học thực hành trực tuyến bằng phim quay lại các thao tác thực hành thực tế có hướng dẫn của giảng viên:

Vào www.youtube.com   nhập vào từ khóa   donghuongsoft.com  tại ô search

Click truy cập vào www.youtube.com để tìm các hướng dẫn học tin học

(Xin các bạn vui lòng không truy cập vào các trang web không lành mạnh vi phạm pháp luật việt nam)

 

XIN CÁM ƠN QUÝ ANH CHỊ RẤT NHIỀU Thank you very much...

Thông cáo báo chí. 

File mời download

 

VÌ MỤC TIÊU CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ,  E-government...