SỐ LƯỢT TRUY CẬP

GIỚI THIỆU

       Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tùng

       Phó trưởng phòng: Ông Hà Văn Thanh - Phụ trách bộ phận THCS

       Phó trưởng phòng: Bà Vĩnh Thị Hằng - Phụ trách bộ phận Tiểu học

       Phó trưởng phòng: Bà Lê Thị Hiền - Phụ trách bộ phận Mầm non

       Địa chỉ: Phố 1 Thị Trấn Cành Nàng - Bá Thước - Thanh Hóa (Phía sau khu nhà 4 tầng

       của  UBND Huyện)

       Website: http://giaoducbathuoc.tk hoặc http://gdbathuoc.tk 

       Tài trợ: Được hỗ trợ bởi Google Sites

       Gmail. pgdt.bathuoc@thanhhoa.edu.vn

       Điện thoại: 0373 580  529     Fx:0373 580 529

 

 

  

                          

                                      Trụ sở Phòng Giáo dục & Bá Thước (Ảnh: Nguyễn Tuấn & Ngô Mạnh)

 

1. Chức năng nhiệm vụ:

      Phòng giáo dục là cơ quan chuyên môn của UBND huyện, thuộc hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về giáo dục, giúp UBND huyện và sở Giáo dục và Đào tạo quản lý chuyên môn các trường mầm non, tiểu học, THCS và Trung tâm Giáo dục thường xuyên + Dạy nghề trên địa bàn huyện.

2. Giới thiệu tổng quan về địa phương:

     Bá Thước là một huyện miền núi cao của tỉnh Thanh Hoá, Cách thành phốThanh Hoá 120 Kmvề phía Tây bắc. Phía bắc giáp tỉnh Hoà Bình, Phía tây giáp huyện Quan Sơn và huyện Quan Hoá, Phía nam giáp huyện Ngọc Lặc và huyện Lang Chánh, phía đông giáp huyện Cẩm Thuỷ.

     Diện tích tự nhiên 777,74 Km2 gồm 23 xã, thị trấn (1 thị trấn) trong đó có 12 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn  và 3 xã vùng cao. Dân số 103.000 ngườigồm 3 dân tộc: DT Thái chiếm 36%, DT Mường chiếm 47%, DT kinh 17%. Nhân dân chủ yếu làm nghề Nông nghiệp và Lâm nghiệp . Kinh tế xã hội phát triển chậm. đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn (64% hộ nghèo). Cơ sở hạ tầng thấp kém, đặc biệt là dường giáo thông nông thôn.(đường đất, lầy lội về mùa mưa) Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đầu tư của nhà nước, Bá Thước diện mạo từng bước đổi mới: 60% dân số được xem truyền hình, điện lưới Quốc gia đã đến 100% số xã, tăng trưởng kinh tế đạt 8,5% năm 2004.

3. Trường học:

     - Bậc Mầm non:


 1. Trường Mầm non Lương Nội                  13. Trường Mầm non  Tân Lập

 2. Trường Mầm non Lương Trung              14. Trường Mầm non  Hạ Trung

 3. Trường Mầm non Lương Ngoại              15. Trường Mầm non Ban Công

 4. Trường Mầm non Điền Lư                      16. Trường Mầm non Lũng Niêm

 5. Trường Mầm non Điền Trung                  17. Trường Mầm non  Cổ Lũng

 6. Trường Mầm non Điền Hạ                      18. Trường Mầm non  Lũng Cao

 7. Trường Mầm non Điền Thượng              19. Trường Mầm non Thành Lâm

 8. Trường Mầm non Điền Quang                 20. Trường Mầm non Thành Sơn

 9. Trường Mầm non Lâm Trường                21. Trường Mầm non  Thiết Ống

10. Trường Mầm non Ái Thượng                  22. Trường Mầm non Thiết Kế

11. Trường Mầm non Lâm Xa                       23. Trường Mầm non Văn Nho

12. Trường Mầm non thị trấn Cành Nàng       24. Trường Mần non Kỳ Tân

     - Bậc Tiểu học: 

1. Trường Tiểu học Lương Nội                      16.Trường Tiểu học Tân Lập

2. Trường Tiểu học Lương Trung 1                17.Trường Tiểu học Hạ Trung

3. Trường Tiểu học Lương Trung 2                18.Trường Tiểu học Ban Thiết

4. Trường Tiểu học Lương Ngoại                   19.Trường Tiểu học Ban Công

5. Trường Tiểu học Điền Lư 1                        20.Trường Tiểu học Lũng Niêm

6. Trường Tiểu học Điền Lư 2                        21.Trường Tiểu học Cổ Lũng

7 .Trường Tiểu học Điền Trung 1                   22.Trường Tiểu học Lũng Cao 1

8 .Trường Tiểu học Điền Trung 2                   23.Trường Tiểu học Lũng Cao 2

9. Trường Tiểu học  Điền Hạ                          24.Trường Tiểu học Thành Lâm

10.Trường Tiểu học Điền Thượng                 25.Trường Tiểu học Thành Sơn

11.Trường Tiểu học Điền Quang 1                26.Trường Tiểu học Thiết Ống1

12.Trường Tiểu học Điền Quang 2                27.Trường Tiểu học Thiết Ống 2

13.Trường Tiểu học Ái Thượng                     28.Trường Tiểu học Thiết Kế

14.Trường Tiểu học Lâm Xa                          29.Trường Tiểu học Văn Nho

15.Trường Tiểu học Thị trấn Cành Nàng        30.Trường Tiểu học Kỳ Tân

     - Bậc THCS:

 1. Trường THCS  Lương Nội                           13. Trường THCS  Tân Lập

 2. Trường THCS Lương Trung                        14. Trường THCS  Hạ Trung

 3. Trường THCS Lương Ngoại                       15. Trường THCS  Ban Công

 4. Trường THCS Điền Lư                                16. Trường THCS  Lũng Niêm

 5. Trường THCS Điền Trung                           17. Trường THCS  Cổ Lũng

 6. Trường THCS Điền Hạ                               18. Trường THCS  Lũng Cao

 7. Trường THCS Điền Thượng                      19. Trường THCS Thành Lâm

 8. Trường THCS Điền Quang                         20. Trường THCS Thành Sơn

 9. Trường THCS Ái Thượng                           21. Trường THCS  Thiết Ống

10. Trường THCS Lâm Xa                              22. Trường THCS Thiết Kế

11. Trường THCS  TT Cành Nàng                  23. Trường THCS Văn Nho

12. Trường  PTDT Nội Trú                                24. Trường THCS  Kỳ Tân

     

     -   hai trường phổ thông cơ sở đó là:   Trường PTCS Lâm Trường &

Trương PTCS Cao Sơn

     - Trung tâm GDTX + Dạy nghề huyện Bá Thước

4. Tổng số cán bộ, giáo viên của mỗi bậc học:

     -  Bậc  Mầm non: 382  người

     -  Bậc  Tiểu học:  793  người

     -  Bậc THCS        554  người

     - Trung tâm GDTX+Dạy nghề: 20 người

5. Một số thành tích nổi bật trong 5 năm qua:

 - Năm học 2000-2001  Đạt Phòng Tiên tiến

 - Năm học 2004-2005  Đạt Phòng Tiên tiến xuất sắc. Đơn vị dẫn đầu khu vực

 miền núi của tỉnh.

 - Năm học 2005-2006  Đạt Phòng Tiên tiến xuất sắc.

    Năm học 2004-2005 và Năm học 2005-2006  phòng Giáo dục được Bộ

Giáo dục khen. Có 1 cá nhân được Bộ Giáo dục khen, có 4 cá nhân được

UBND tỉnh khen.

   Năm 2002 đạt chuẩn phổ cập  Tiểu học đúng độ tuổi,  năm 2005  đạt chuẩn

phổ cập THCS.

6. Từ năm 2003 đến nay: Đang cập nhật

7. Cơ cấu tổ chức của phòng:

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

Nguyễn Văn Tùng

Trưởng phòng

0978234544

tungtp63@gmail.com

 

Hà Văn Thanh

Phó Phong

(THCS)

0912582404

thanhpgdbathuoc@gmail.com

 

Vĩnh Thị Hằng

Phó phòng

(TH)

0918082958

hangpgdbathuoc@gmail.com

 

Lê Thị Hiền

Phó phòng

(Mầm non)

0904374644

hienpgdbathuoc@gmail.com

 

Ngô Ngọc Mạnh

Chuyên viên

(CM  THCS)

0979825118

Manhnn.pgdbathuoc@thanhhoa.edu.vn

 

Nguyễn Văn Trường

Chuyên viên

(CM  THCS)

01293934688

truongnv.pgdbathuoc@thanhhoa.edu.vn

 

Nguyễn Hoàng Anh

Chuyên viên

(CM  THCS)

0373707868

0976939678

nguyenhoanganh888999@gmail.com

 

Vũ Văn Tùng

Chuyên viên

(CM  THCS)

01262087298

tungvt90@gmail.com

 

Trần văn Thành

Chuyên viên

(CM  THCS)

0982915788

thanhtv60@gmail.com

 

Hà Hồng Phanh

Chuyên viên

(CM  THCS)

0988252900

hpgdbt@gmail.com

 

Bùi Văn Hậu

Chuyên viên

(CM  TH)

0912240528

haub86@gmail.com

 

Trịnh Đăng Cường

Chuyên viên

(CM  TH)

0978100687

trinhdangcuongpgd@gmail.com

 

Lê Thị Tân

Chuyên viên

(CM  MN)

0936313118

letanpgdbathuoc@gmail.com

 

Cao Thị Hạnh

Chuyên viên

(CM MN)

0982471046

hanhcaopgdbathuoc@gmail.com

 

Nguyễn Như Sơn

Chuyên viên

(Kế hoạch)

0919707433

Sonkh07@gmail.com

 

Nguyễn Văn Thanh

Chuyên viên

(Tổ chức)

0979284115

thanhtcbt@gmail.com

 

Mai Văn Phúc

Chuyên viên

(Kế hoạch)

0979151698

maiphuckh@gmail.com

 

 

  8. Các hoạt động khác: Ban biên tập đang chỉnh sửa để bổ sung