SẢN PHẨM‎ > ‎MATSUI‎ > ‎

Đại lý Matsui Viet Nam, Máy sấy nhựa Matsui Model MJ5-i, TMP Viet Nam

sale04@tmpvietnam.com

TMP Việt Nam là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: 

Cảm biếnEncoderRelaysPLCHMI,Inverter,Thiết bị đo nhiệt độáp suấtlưu lươngđo mứcmotorpump

Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ

Chất lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Trần Thị Thanh Liên

I Senior Sales Eng. I
====================

I Cellphone I    098 64 64 102 Or 0933 911 903

I Email I          c.png Sale04@tmpvietnam.com

Online contact====================================


Nick Yahoo:   a.png  tranlien_stc                 Nick Skype:  b.png tranlien_stc

Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị Sau: 


Hình ảnh thực tế và mã của sản phẩm: 


Máy sấy nhựa Model: MJ5-i-150J 


Công suất đầu ra: 2.1 Kw

Kích thước: 1125 x 618 x 2117

Khối lượng: 270 Kg


gyn1443595962_Fotor.png
Model cùng Hãng: 

Matsui Vietnam

PAXU-3050S400-S

Matsui Vietnam

MZC-00660H60

Matsui Vietnam

23522

Matsui Vietnam

FR51HV2E

Matsui Vietnam

Code:18931,SCP-201L

Matsui Vietnam

Code: 00908,8PF-A

Matsui Vietnam

PN:E28H-05-002

Matsui Vietnam

MXF561-580x2

Matsui Vietnam

MXF-16SP-G4,E28H2F005

Matsui Vietnam

MXF245-200

Matsui Vietnam

TA-95L

Matsui Vietnam

GMCH -25 A

Matsui Vietnam

MGH180X-M

Matsui Vietnam

GFP-18-240-S60W

Matsui Vietnam

MGC-10W

Matsui Vietnam

MVH-3

Matsui Vietnam

JCT-102SS-J

Matsui Vietnam

GMCL-25A

Matsui Vietnam

GMCL-55T

Matsui Vietnam

PO-50J/ PO-50

Matsui Vietnam

SMGL-200J-0P

Matsui Vietnam

castel 1132/06

Matsui Vietnam

MJ3-25J

Matsui Vietnam

MJ3-50J

Matsui Vietnam

MJ3-300A

Matsui Vietnam

SMGL-050A

Matsui Vietnam

MJ3-25A

Matsui Vietnam

GMCH-25A

Matsui Vietnam

PAXU-3050S400-S

Matsui Vietnam

MZC-00660H60

Matsui Vietnam

23522

Matsui Vietnam

FR51HV2E

Matsui Vietnam

Code:18931,SCP-201L

Matsui Vietnam

Code: 00908,8PF-A

Matsui Vietnam

PN:E28H-05-002

Matsui Vietnam

MXF561-580x2

Matsui Vietnam

MXF-16SP-G4,E28H2F005

Matsui Vietnam

MXF245-200

Matsui Vietnam

TA-95L

Matsui Vietnam

GMCH -25 A

Matsui Vietnam

MGH180X-M

Matsui Vietnam

GFP-18-240-S60W

Matsui Vietnam

MGC-10W

Matsui Vietnam

MVH-3

Matsui Vietnam

JCT-102SS-J

Matsui Vietnam

GMCL-25A

Matsui Vietnam

GMCL-55T

Matsui Vietnam

PO-50J/ PO-50

Matsui Vietnam

SMGL-200J-0P

Matsui Vietnam

castel 1132/06

Matsui Vietnam

MJ3-25J

Matsui Vietnam

MJ3-50J

Matsui Vietnam

MJ3-300A

Matsui Vietnam

SMGL-050A

Matsui Vietnam

MJ3-25A

Matsui Vietnam

GMCH-25A✀ู ὀグ ᆺᘧ ஝⇱ ᗘ䠄䉝䠅䠄㧗 ௙ᵝ䠅 ஝⇱᫬㛫䠄㼔䠅 㝖‵⇕㢼஝⇱ᶵ 㝖‵ᶵ 㻹㻶䠏㻙䠍䠌㻶 㻹㻶䠏㻙䠍䠑㻶 㻹㻶䠏㻙䠎䠑㻶 㻹㻶䠏㻙䠑䠌㻶 㻹㻶䠏㻙䠓䠑㻶 㻹㻶䠏㻙䠍䠌䠌㻶 㻹㻶䠏㻙䠍䠑䠌㻶 㻹㻶䠏㻙䠎䠌䠌㻶 㻹㻶䠏㻙䠏䠌䠌㻶 㻹㻶䠏 䠔䠌ࠥ䠍䠒䠌 䠏 ࠥ䠏 ࠥ䠑 ࠥ䠓㻚䠑 ࠥ䠍䠑 ࠥ䠎䠑 ࠥ䠏䠌 ࠥ䠑䠌 ࠥ䠒䠌 ࠥ䠍䠌䠌 ࠥ䠍䠏䠌 ࠥ䠍䠑䠌 䠍䠑䠌ࠥ 㻰㻹㼆䠎㻙䠐䠌㻶㻗㻴㻰䠍䠌 㻰㻹㼆䠎㻙䠐䠌㻶㻗㻴㻰䠍䠑 㻰㻹㼆䠎㻙䠔䠌㻶㻗㻴㻰䠎䠑 㻰㻹㼆䠎㻙䠔䠌㻶㻗㻴㻰䠑䠌 㻰㻹㼆䠎㻙䠍䠎䠌㻶㻗㻴㻰䠓䠑 㻰㻹㼆䠎㻙䠍䠎䠌㻶㻗㻴㻰䠍䠌䠌 㻰㻹㼆䠎㻙䠍䠓䠌㻶㻗㻴㻰䠎䠌䠌 㻰㻹㼆䠎㻙䠎䠐䠌㻶㻗㻴㻰䠏䠌䠌 㻰㻹㼆䠎㻙䠑䠌䠌㻶㻗㻴㻰䠐䠌䠌 㻰㻹㼆䠎㻙䠑䠌䠌㻶㻗㻴㻰䠑䠌䠌 㻰㻹㼆䠎㻙䠓䠌䠌㻶㻗㻴㻰䠓䠌䠌 㻰㻹㼆䠎㻙䠕䠌䠌㻶㻗㻴㻰䠕䠌䠌 㻰㻹㼆䠎㻙䠕䠌䠌㻶㻗㻴㻰䠍䠍
Comments