Sinh nhật Yamaha Club Sài Gòn tháng 9
Chào mừng đ/c Lê Thanh Tùng (BTC - Yamaha Hà Nội)
vào Sài Gòn thăm anh em Yamaha Sài Gòn

24/8/2007