Café Cát Đằng - Sư Vạn Hạnh
Số 155B Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TP. HCM (gần đối diện Đại Học Ngọai Ngữ- Tin Học- Huflit)