Phú Mỹ Hưng 13
Thả diều

Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 19/4/2009