Cuộc thi Thiết kế và Trang trí xe đẹp

tại Long An
11/2010


==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 21/11/2010
==================================================================================
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

138

http://i996.photobucket.com/albums/af89/giang92-d/Yamaha/Xe%20dep%20Long%20An%2011-2010/LongAn-139.jpg
Comments