Hình ảnh Happy Birthday ESC lần 1

Chiều tối hôm qua, lúc 16g đến 20g ngày 15/7/2012 tại Nhà hàng HOA LỘC VỪNG...

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 15/7/2012
==================================================================================
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120125

- The end -
Comments