Kỷ niệm thành lập
Ngày truyền thống của
Yamaha Club Sài Gòn

Lần thứ 1 (8/8/2007)
- Tại Cà phê Cát Đằng -

 Hiệu chỉnh bởi giang92 vào 08 /08 /2007 lúc 11:11 chiều