Pháo bông ở Văn miếu Trấn Biên
Biên Hòa - Đồng Nai

Website : http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 8/2/2008