Đêm công diễn & Trao giải
Mực Tím Style 2011


==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 31/3/2012
==================================================================================
Công diễn   -   Chuẩn bị hội trường

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110- The end -

Công diễn   -   Chuẩn bị hội trường
Comments