Nhóm KK'n'K với Clip ca nhạc
Ca khúc Sắc màu - ROCK

==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com - Email : giang92@yahoo.com 
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 25/10/2014
==================================================================================

Video Clip - Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Trang 6 - Trang 7 - Trang 8 - Trang 9 - Trang 10


Ca khúc Sắc màu ROCK (KKnK band) - 25/10/2014

Bản Trailer - Ca khúc Sắc màu ROCK (KKnK band) - 25/10/2014Video Clip - Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Trang 6 - Trang 7 - Trang 8 - Trang 9 - Trang 10
Comments