Video Clip KKK tập đàn Organ và Guitar
Organ Yamaha PSR 215

==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com - Email : giang92@yahoo.com 
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 10/11/2012
==================================================================================

Video Clip - Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Trang 6 - Trang 7 - Trang 8 - Trang 9 - Trang 10

Sinh nhật Kinh Quốc 12 tuổi - 2/1/2014

Kinh Kha vs Nhox Khoa - 14/1/2014

Kent chơi Đàn Organ ở nhà bác Sơn - 16/11/2013

Kent xem Đông Đông biểu diễn - 2/9/2013

Kent - Beethoven (Für Elise) - 24/3/2013

Kent tập đàn ở nhà em Vy - 7/6/2013

Kent tập tành chơi nhạc Beethoven (Für Elise) - 1/2/2013


Bỡ ngỡ hôm nay... kỷ niệm ngày mai... 5/12/2012


Video Clip - Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Trang 6 - Trang 7 - Trang 8 - Trang 9 - Trang 10

Comments