KKK - Tập quay Rubik

90K + 90K = 2 cục Rubik Shenshou 3x3x3

Kinh Kha quay Rubik 6 mặt trong 3 ngày

2x2 : 80K
3x3 : 110K x 2 con
4x4 : 130K
5x5: 160K
6x6 : 380K
7x7 : 450K

==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com - Email : giang92@yahoo.com 
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 1/11/2013
==================================================================================


Kinh Kha: Học quay Rubik 4x4x4 là phải đến đây - 7/12/2013

Quay 3 lần :  
1p52s - 1p26s và 1p56s -  2/10/2013

Kinh Kha biểu diễn cho Thầy Hải xem : 63s -  3/11/2013


Video Clip - Trang 02 - Trang 03 - Trang 04 - Trang 05 - Trang 06 - Trang 07 - Trang 08 - Trang 09 - Trang 10
Comments