KKK thi X-Games 2013
Môn Skate Cross
(Vượt chướng ngại vật)

Đoàn Kinh Luân đoạt Giải 3 
môn SkateCross lứa tuổi 6-10 tuổi 

Đoàn Kinh Kha đoạt Giải 6 
môn SkateCross lứa tuổi 11-15 tuổi

==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com - Email : giang92@yahoo.com 
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 29-30 và 1/12/2013
==================================================================================
Trang 1 -  Trang 2 -  Trang 3 -  Trang 4  -  Trang 5  -  Trang 6  -  Trang 7  -  Trang 8  -  Trang 9  -  Trang 10
Trang 11 - Trang 12 - Trang 13 - Trang 14 Trang 15 Trang 16 - Trang 17 Trang 18 - Trang 19 Trang 20
Trang 21 - Trang 22 - Trang 23 - Trang 24 Trang 25 Trang 26 - Trang 27 Trang 28 - Trang 29 Trang 30
Trang 51 - Trang 52 - Trang 53 - Trang 54 - Trang 55 - Trang 56 Trang 57 - Trang 58 - Trang 59 - Trang 60


1. Tập luyện   -    2. Vòng loại   -   3. Vòng bán kết    -   4. Đoạt Cúp1. Tập luyện   -    2. Vòng loại   -   3. Vòng bán kết    -   4. Đoạt Cúp


Trang 1 -  Trang 2 -  Trang 3 -  Trang 4  -  Trang 5  -  Trang 6  -  Trang 7  -  Trang 8  -  Trang 9  -  Trang 10
Trang 51 - Trang 52 - Trang 53 - Trang 54 - Trang 55 - Trang 56 Trang 57 - Trang 58 - Trang 59 - Trang 60

Comments