KKK'n'T vui chơi cuối tuần 
tại KDC Phú Lợi, P.7 - Q.8

-  23/11/2013 -

Ăn sáng và uống Café Thư Giãn C/c 12 tầng
Chơi vận động ở CV Cát trong KDC
Ăn Trưa món Nhật ở Nhà hàng Momo
Chơi Patin trong nắng chiều Phú Lợi

==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com Email : giang92@yahoo.com 
ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 23/11/2013
==================================================================================
Trang 1 -  Trang 2 -  Trang 3 -  Trang 4  -  Trang 5  -  Trang 6  -  Trang 7  -  Trang 8  -  Trang 9  -  Trang 10
Trang 11 - Trang 12 - Trang 13 - Trang 14 Trang 15 Trang 16 - Trang 17 Trang 18 - Trang 19 Trang 20
Trang 21 - Trang 22 - Trang 23 - Trang 24 Trang 25 Trang 26 - Trang 27 Trang 28 - Trang 29 Trang 30
Trang 51 - Trang 52 - Trang 53 - Trang 54 - Trang 55 - Trang 56 Trang 57 - Trang 58 - Trang 59 - Trang 60
 

Trang 1 -  Trang 2 -  Trang 3 -  Trang 4  -  Trang 5  -  Trang 6  -  Trang 7  -  Trang 8  -  Trang 9  -  Trang 10
Trang 51 - Trang 52 - Trang 53 - Trang 54 - Trang 55 - Trang 56 Trang 57 - Trang 58 - Trang 59 - Trang 60

Comments