Clip KKK thi Speed 
Giải Thanh thiếu niên hè 2013
Tại Becamex Bình Dương 10/8 và 17/8/2013
KKK vượt qua vòng Loại, chiến thắng ở vòng Tứ kết
và thất bại ở vòng Bán kết.

Diễn ra trong 2 ngày 10/8 và 17/8/2013
==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com Email : giang92@yahoo.com 
ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 17/8/2013
==================================================================================
Trang 1 -  Trang 2 -  Trang 3 -  Trang 4  -  Trang 5  -  Trang 6  -  Trang 7  -  Trang 8  -  Trang 9  -  Trang 10
Trang 11 - Trang 12 - Trang 13 - Trang 14 Trang 15 Trang 16 - Trang 17 Trang 18 - Trang 19 Trang 20
Trang 21 - Trang 22 - Trang 23 - Trang 24 Trang 25 Trang 26 - Trang 27 Trang 28 - Trang 29 Trang 30
Trang 51 - Trang 52 - Trang 53 - Trang 54 - Trang 55 - Trang 56 Trang 57 - Trang 58 - Trang 59 - Trang 60
 
KKK tập chạy bộ giữa trưa nắng để chuẩn bị thể lực cho Giải đấu

Kent chiến thắng ở vòng Tứ kết

Kant chiến thắng ở vòng Tứ kết

Kent thất bại ở vòng Bán kết

Kant thất bại ở vòng Bán kết

Kunt thất bại ở vòng Bán kết

Trang 1 -  Trang 2 -  Trang 3 -  Trang 4  -  Trang 5  -  Trang 6  -  Trang 7  -  Trang 8  -  Trang 9  -  Trang 10
Trang 51 - Trang 52 - Trang 53 - Trang 54 - Trang 55 - Trang 56 Trang 57 - Trang 58 - Trang 59 - Trang 60

Comments