Kinh Quốc đoạt Giải 1

Môn chạy đua Speed Trẻ em
• Khu vực 1: Sân trượt iSkate World Quận Phú Nhuận
(CLB thể thao Phú Nhuận – 3 Hoàng Minh Giám)

• Khu vực 2: Sân trượt iSkate World Quận 11
(Nhà Thi đấu Lãnh Binh Thăng – 283 Lãnh Binh Thăng Phường 8 – Quận 11)

(20 - 21/7/2013)
==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com Email : giang92@yahoo.com 
ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : xx/xx/2013
==================================================================================
Trang 1 -  Trang 2 -  Trang 3 -  Trang 4  -  Trang 5  -  Trang 6  -  Trang 7  -  Trang 8  -  Trang 9  -  Trang 10
Trang 11 - Trang 12 - Trang 13 - Trang 14 Trang 15 Trang 16 - Trang 17 Trang 18 - Trang 19 Trang 20
Trang 21 - Trang 22 - Trang 23 - Trang 24 Trang 25 Trang 26 - Trang 27 Trang 28 - Trang 29 Trang 30
Trang 41 - Trang 42 - Trang 43 - Trang 44 Trang 45 - Trang 46 - Trang 47 - Trang 48 - Trang 49 - Trang 50
 
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100105
 
Comments