KKK đập hộp và Test: Patin X1 và X3
Tại KDC Phú Lợi.

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 16/1/2013
==================================================================================
Comments