Đoàn Kinh Kha (Kent) 
Đoạt giải 1 - Môn thi Speed (chạy đua tốc độ) 
Lứa tuổi 11 - 13 tuổi. 
Trong khuôn khổ Giải Patin mở rộng TP.HCM 16/12/2012.

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 16/12/2012
==================================================================================
 

20


30


10
37

NHÓM TRÊN 14 TUỔI THI MÔN SLIDE VÀ SLALOM

10

20.

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130
- The End - 

Comments