Khai trương
Sân trượt Thế giới Patin - Gia Định
25/8/2012
==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 25/8/2012
==================================================================================
Comments