KK'n'K chơi Patin ở khu dân cư Phú Lợi

(Chung cư Phú Lợi 1 - 12 tầng)


==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 23/4/2011
==================================================================================
Comments