Món quà bất ngờ...
trước thềm Giáng sinh
(Noel 2011)

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 17/12/2011
==================================================================================
 
KK 'n' K: Cảm ơn cô Thu Phương đã "Tài trợ cho Chương trình" này. Hi hi...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Comments