KKnK và Giáng sinh 2010

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 15/12/2010
==================================================================================

Bé Kunt chuẩn bị đón Giáng sinh 2010 tại F.503 - Khu dân cư Phú Lợi... Ha ha ha...
Comments