Bé Kunt đeo kính
Cận 1.5 - Loạn 2.5
Chưa quen, nên lúc chạy xuống cầu thang mà cứ như lao xuống hố, 
hụt chân liên tục... Hu hu...

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 27/1/2013
==================================================================================
Comments