Kent - Kant được trang bị "Chân vịt"

hỗ trợ học bơi Sải cực nhanh !!!

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 7/7/2011
==================================================================================
 
Sau khi hoàn tất Khóa 1 - Học bơi Ếch (18 buổi) - Kent & Kant tiếp tục đăng ký học Khóa 2 - Bơi Sải để rèn luyện kỹ năng và thể lực. Hi hi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments