KKK tham quan Đại Nam Văn Hiến

& Tập bơi trên biển Đại Nam

(Nước mặn & Nước ngọt)

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 17/9/2011
==================================================================================
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Mời bạn bấm vào Link bên dưới để xem thêm: Đại Nam Văn hiến - Năm 2008

https://sites.google.com/site/giang92b/dainam-vanhien


Comments