Kinh Luân (Kunt)
Ngày đầu tiên đi học lớp 1
(Lớp 1 - Trường An Phong, P.7 - Quận 8 - TP.HCM)

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 13/8/2012
==================================================================================
Comments