Kinh Kha tròn 12 tuổi
Sinh nhật giản đơn

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 13/11/2012
==================================================================================

Kent : Sinh nhật tròn 12 tuổi mà sao bánh kem nhỏ xíu vậy Ba ? Hi hi...
Ba Vậy là tốt rồi, ngày xưa suốt 18 năm, ba không có cái bánh kem nào !!!
Kent  Áo cũ, quần cũ... chỉ có bánh kem là mới...
(Hai thằng em thấy bánh kem 1 tấc rưỡi... chỉ đứng ngoài nhìn, Pó tay).
...Comments