Kent - Kant - Kunt 
dạo chơi cuối tuần bằng xe đạp MTB
Jett Nitro Sport

Tại KDC Phú Lợi - P.7 - Q.8

==================================================================================
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 16/6/2013
==================================================================================
Trang 11 - Trang 12 - Trang 13 - Trang 14 - Trang 15 - Trang 16 - Trang 17 - Trang 18 - Trang 19 - Trang 20 
 
Video Clip Kent Kant tập thắng khẩn cấp, quay đầu 180 độ (Drift)


10

20

26 
 
Trang 11 - Trang 12 - Trang 13 - Trang 14 - Trang 15 - Trang 16 - Trang 17 - Trang 18 - Trang 19 - Trang 20 
Comments