Yamaha Exciter 135 
và gia đình 5 người trong 6 năm

Suzuki GZ125
đưa đón 3 nhóc đi học trong 3 năm
 
==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 30/7/2012
==================================================================================

Video Clip - Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Trang 6 - Trang 7 - Trang 8 - Trang 9 - Trang 10

Suzuki GZ 125 đưa đón 3 nhóc đi học trong 3 năm.

Exciter 135 chở gia đình 5 người suốt 6 năm qua- 30/7/2012. 
 
Comments