Côn Nhị khúc dùng cho Biểu diễn
Sơn phản quang mà không phản quang ?!

==================================================================================
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 26/4/2014
==================================================================================
Comments