Luyện tập Côn nhị khúc dưới nắng chiều 
và Cỏ lau bay lộng gió... 
(KDC Phú Lợi, P.7 - Q.8 - TP.HCM )
 
==================================================================================
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 14/4/2013
==================================================================================
Comments