Kinh Kha - Kinh Quốc
học Taekwondo
ở Trường THCS Bình An, P.7 - Quận 8
==================================================================================
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 3/12/2011
==================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments