Khai giảng năm học 2013 - 2014
tại trường THCS Bình An - Q.8
Kant lớp 6 - Kent lớp 8

==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com - Email : giang92@yahoo.com 
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 5/9/2013
==================================================================================
Tặng Kinh Quốc điện thoại Nokia mini 6700
Máy 350 K + 50 sim + SD 2GB - 80K

Comments