Kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Huy hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
KKK đi học ngày 5/9/2015

==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com - Email : giang92@yahoo.com 
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 11/7/2014
==================================================================================

Comments