KKK thư giãn cuối tuần
Hồ bơi Lan Anh
291 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10. TP.HCM

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 8/7/2012
==================================================================================
Quên mang máy ảnh PRO nên chụp đỡ bằng Điện thoại TQ, các bạn xem tạm... Hi hi...


Comments