Công viên nước: Ðại Thế Giới
Hàm Tử, Q.5, TP.HCM


28 Tết Nhâm Thìn 2012


==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 21/1/2012
==================================================================================
Hình chụp và quay phim bằng ĐT cùi bắp nên hơi mờ... hi hi...

KKK và Tin Tin đi Đại Thế Giới 8/4/2012

Đại Thế Giới - 27 Tết 2012


10

20

30

40

50

60

70

80

90

- The end -

Comments