KKK và ước mơ Chinh phục Hồ "Tử Thần" (Hồ Đá)

Trong mấy năm qua, hàng ngàn người đã đến đây...

...và hơn 60 người đã không bao giờ trở về.

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 20/1/2013
==================================================================================


Comments