10 THÀNH TỰU NỔI BẬT 
của KKK trong 3 năm qua

Giai đoạn 1:  2010 - 2013


==================================================================================
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 1/1/2014
==================================================================================


1. KKK chơi Patin - 4/2010
2. KK học võ Teakwondo - 2010
3. Ba nhóc biết bơi Sải + bơi ếch - 6/2011
4.  - Kunt lớp Lá : Biết đi xe đạp - 2011
     - Kant lớp 4: Tư đi học bằng xe Bus - 9/2011
     - Kent & Kant lớp 6: Tự đi học bằng xe đạp - 9/2011
5. Kinh Kha tự học đàn Organ - 11/2012
6. KKK học múa Côn Nhị khúc 1/2013
7. KKK tập quay Rubik 6 mặt - Thành tích 45s
8. KK tập tành chơi Bi - da
9. Kinh Kha biết đi xe máy - Lớp 7 - 2013
10. Kinh Kha bắt đầu tự học đàn Guitar - 2014
11. Ván trượt - Skateboard - 4/2014
12. Cờ Vua - Cờ Tướng - 20141. KKK chơi Patin - 4/20102. KK học võ Teakwondo - 20103. Ba nhóc biết bơi Sải + bơi ếch - 6/20114.  - Kunt lớp Lá : Biết đi xe đạp - 2011
     - Kant lớp 4: Tư đi học bằng xe Bus - 9/2011
     - Kent & Kant lớp 6: Tự đi học bằng xe đạp - 9/2011
5. Kinh Kha tự học đàn Organ - 11/2012 và 10. Guitar - 1/2014
6. KKK học múa Côn Nhị khúc 1/2013


7. KKK tập quay Rubik 6 mặt - Thành tích 45s
8. KK tập tành chơi Bi - da
9. Kinh Kha biết đi xe máy - Lớp 7 - 2013

Comments