KFC-Bestmoment

5/3/2008
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 5/3/2008 

Giải nhất: 2 vé du lịch Trung Quốc dành cho 2 người.

 

Ảnh xem thêm:

Ảnh gốc Kunt đoạt giải nhất : Download tại đây  900 KB