Giang92-Vũng Tàu -Long Hải

Website : http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com

Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 5/6/2008  

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting