Taurus Touring

Chặng 4: Nam Trung Bộ

12/3/2009 ->19/3/2009

===================================================================================================
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 12/3/2009
===================================================================================================
1. Vũng Tàu - 2. Phan Thiết - 3. Phan Rang - 4. Nha Trang
 


  
 
1. Vũng Tàu - 2. Phan Thiết - 3. Phan Rang - 4. Nha Trang