Βρίσκω...το χάρτη!

 
http://bestanimations.com/Transport/Radar-01-june.gif
Πρώτα μερικές χρήσιμες πληροφορίες
:
 
 
 
http://dl.glitter-graphics.net/pub/133/133011kloakdhfwx.gif    
Τί είναι ένας χάρτης
 
 
Ο χάρτης είναι μια οπτική απεικόνιση μιας περιοχής και των σχέσεων μεταξύ στοιχείων αυτής. Μπορεί να απεικονίζει την επιφάνεια της γης ή κάποιο τμήμα της (ηπείρους, χώρες, νομούς κτλ.), ή τμήμα της θάλασσα ή της ουράνιας σφαίρας
 
 
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/45/45863ur7ma0p9ex.gif  
   
Τι είναι κλίμακα ενός χάρτη
 
 
 Η υποτύπωση ενός χάρτη γίνεται με ανάλογη σμίκρυνση, με καθορισμένη αναλογία που λέγεται κλίμακα χάρτου και σημειώνεται με το σύμβολο της διαίρεσης.
Η κλίμακα αυτή αναγράφεται σε εμφανές μέρος πάνω στο χάρτη. Έτσι π.χ. 1:100.000 σημαίνει πως οποιαδήποτε μονάδα μήκους επί του χάρτη (π.χ. χιλιοστό, ή εκατοστό, ή μέτρο κ.λπ.) αντιστοιχεί στην πραγματικότητα σε 100.000 φορές την ίδια μονάδα επί του απεικονιζομένου εδάφους
 
 
 http://www.heathersanimations.com/space/globeatmos.gif
Τι είναι "χαρτογράφηση"
 
Το γνωστικό αντικείμενο κατασκευής χαρτών με επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές ονομάζεται Χαρτογραφία, και η σχετική εργασία χαρτογράφηση.
 
 
 
  
 
 http://www.geo.aegean.gr//cartolab/foto/xar_gr_2.png  http://www.geo.aegean.gr//cartolab/foto/xar_gr_1.png
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΧΑΡΤΕΣ...ΕΔΩ
 
Τελικά σε τι είναι χρήσιμος ένας χάρτης;
 
Οι χάρτες είναι πολύ χρήσιμοι στον άνθρωπο για διάφορους λόγους.
 
 

http://www.heathersanimations.com/space/j4.gif

Με βάση αυτούς επιτυγχάνεται ο προσανατολισμός, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να καθοδηγηθεί σε ένα ξένο για αυτόν μέρος, να εντοπίσει τη θέση του σε μια γεωγραφική περιοχή, να σχεδιάζονται τα μεγάλα τεχνικά και κοινωφελή  έργα κτλ.
 
http://www.heathersanimations.com/uk/tower-bridge.gif
 
 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

                                               Προσδιορισμός θέσης, πορείας ή κατεύθυνσης κάποιου με βάση
 τα σημεία του ορίζοντα.

                                                                   Στον προσανατολισμό του χάρτη συνήθως ορίζεται ο Βορράς!

                  Εάν ξέρουμε το Βορρά τα υπόλοιπα είναι
εύκολα να τα βρούμε!:
                 Εάν ο Βορράς είναι πάνω, ο Νότος θα ναι κάτω, η Ανατολή δεξιά και η Δύση αριστερά!
 
                                                                  Τι κάνουμε για να βρούμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα:
 

Ένας τρόπος για να προσανατολιστούμε είναι το ιερό των χριστιανικών ναών

που είναι πάντα στραμμένο πάντα προς την Ανατολή ή με τη βοήθεια του πολικού αστέρα

που δείχνει πάντα το βορρά

 
Υποσελίδες (1): ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
ĉ
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,
26 Οκτ 2011, 8:14 π.μ.
ć
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,
26 Οκτ 2011, 8:13 π.μ.
ĉ
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,
30 Οκτ 2011, 12:48 μ.μ.
ć
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,
26 Οκτ 2011, 8:08 π.μ.
ć
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,
26 Οκτ 2011, 8:12 π.μ.
ć
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,
26 Οκτ 2011, 8:11 π.μ.