BÀI BẢN NHỎ1. Hoà tấu Túy Nguyệt - Hồn Bướm mơ Tiên

  Dàn nhạc: Út Tỵ (Gáo) + Duy Kim (Tranh) + VănMôn (Guiatre VN) + Quang Dũng (Sáo) + Huỳnh Tuấn (Kìm)

2. Hoà tấu Tân Xái phỉ - Tấn Phong - Hàn Giang - Thu phong

  Dàn nhạc: Văn Môn  (Guiatre VN) + Huỳnh Tuấn (Sến) + Ngọc Tuấn (Tranh) + Quang Dũng (Violon)

3. Hòa tấu Phi vân điệp khúc qua Đoản khúc lam giang qua Vọng kim lang

  Dàn nhạc: Cơ Thụy (Tranh) + Đức Huệ (Guiatre) + Trường Giang (Sến) +   Quang Dũng (Vilon & Bầu)

 

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments