Boek FERNAND VANDERPLANCKE 80
----------------------------------------------------------

Boek exclusief te koop bij "De Ghesellen van de Kastelnij Veurne"
Inhoud boek 'De Kasselrij Veurne' door Dhr Paul Vandewalle

1.       De Kasselrij Veurne in oude kaarten

2.       De gebeurtenissen in de Kasselrij 16de en  17de  eeuw

3.       De Kasselrij Veurne: het landschap

4.       De Kasselrij Veurne: keuren en costumen

5.       De Kasselrij Veurne: het bestuur

6.       Inwoners en tellingen

7.       De Kasselrij Veurne: archieven

8.       De Kasselrij Veurne: kerkelijk leven + parochies

9.       De deelgemeenten: kaarten in kleur (kaarten Vander Maelen)

Het boek telt 581 bladzijden en kost - € 38,00 

Aankopen door mail naar: info@ghesellen.be

----------------------------------------

SINKSENBRUID 19 mei 2018


organisatie door De Ghesellen in het Spaans Paviljoen

-------------------------------------------------------

MUSIC HALL 01 februari 2018

100 jaar Music Hall in de Zonnebloem' in Veurne

organisatie door De Ghesellen in de Zonnebloem
----------------------------------------

Nieuwe leden


vrijdag 21 oktober 2017
--------------------------------------
Laatste Ghesellenbank werd ingehuldigd

Nieuwpoort 15/09/2017
--------------------------------------
CAFARD op 24/03/2017

Film door ex-Veurnaar Jan Bultheel
gebracht in het Spaans Paviljoen

Paul Rosseel-Willy Vanderhaeghe-Johan Verbauwhede-Wim Hollevoet
Johan Vanmarcke-Jan Bultheel-José Clauw-Herman Vanheste

---------------------------------------------------------


 
 
Ghesellen van de Kastelnij Veurne vzw